Vehicle 2020 Mitsubishi Eclipse Red Diamond
Body Colour Red Diamond
Fuel Type Petrol
StockNo M001427
VIN JMFXTGK1WMZ001427

Thomas Mitsubishi New

58 Church Street Parramatta NSW 2150

(02) 9028 2130